direct naar inhoud van Artikel 14 Slotregel
Plan: Gouden Ham/De Schans, herziening zeilschool
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0668.GHSzeilschool-OW01

Artikel 14 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Gouden Ham/De Schans, herziening zeilschool van de gemeente West Maas en Waal.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ……………………….

De voorzitter, De griffier,