direct naar inhoud van Artikel 12 Algemene procedureregels
Plan: Gouden Ham/De Schans, herziening zeilschool
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0668.GHSzeilschool-OW01

Artikel 12 Algemene procedureregels

Bij het nemen van een beslissing omtrent het stellen van een wijzigingsbesluit is afdeling 3.4 (openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.