direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene wijzigingsregels
Plan: Gouden Ham/De Schans, herziening zeilschool
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0668.GHSzeilschool-OW01

Artikel 11 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het aanbrengen van geringe wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen of bouwgrenzen, mits het wijzigingen betreft ten behoeve van de praktische uitvoering van het plan, waarbij belangen van derden niet onevenredig worden geschaad, dan wel ter correctie van afwijkingen of onnauwkeurigheden op de verbeelding.