direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Buitengebied, Van Heemstraweg 142 en ong. te Dreumel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0668.BUIvheemstr142140a-VA01

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. de uitoefening van het agrarisch bedrijf;
  • b. watergangen ten behoeve van de waterhuishouding;

met daaraan ondergeschikt:

  • c. extensieve dagrecreatie.
3.2 Bouwregels
3.2.1

Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een bouwhoogte van maximaal 2 m, met dien verstande dat geen gleufsilo's en mestopslagplaatsen mogen worden opgericht.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een verboden gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 7.10 eerste lid Wro, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

  • a. seksinrichtingen.