direct naar inhoud van Artikel 2 Wijze van meten
Plan: Buitengebied, Van Heemstraweg 142 en ong. te Dreumel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0668.BUIvheemstr142140a-VA01

Artikel 2 Wijze van meten

2.1

Bij toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:

 • a. de goothoogte van een bouwwerk:
  vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

 • b. de bouwhoogte van een bouwwerk:
  vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

 • c. oppervlakte van een bouwwerk;
  tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

 • d. de inhoud van een bouwwerk:
  tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

 • e. afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:
  tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is.
2.2

Voor wat betreft woningen wordt bij de toepassing van de bepalingen in artikel 2.1 meegerekend voor de inhoud van de woning: kelders die voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. geheel of gedeeltelijk boven de gemiddelde hoogte van het aansluitende en afgewerkte terrein ter plaatse;
 • b. voorzien zijn van gevelopeningen.