direct naar inhoud van Artikel 12 Slotregel
Plan: Boven-Leeuwen, Florastraat - II
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0668.BOVFlorastraat2-OW01

Artikel 12 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Boven-Leeuwen, Florastraat - II'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ……………………………

De voorzitter, De griffier,

………………………. ……………………….